Ik roep het bestuur van de Universiteit van Amsterdam op om het ABP te laten stoppen met het investeren van het pensioengeld van haar medewerkers in kolen, olie en gas.

Al anderen tekenden!

Het is gelukt!

Beste ondertekenaars van UvA Fossielvrij,

Wat een fantastisch nieuws lazen we deze ochtend: ABP stopt met het investeren in producenten van fossiele brandstoffen!

Actievoeren helpt dus, want ABP is echt niet zomaar overstag gegaan na het lezen van het laatste raport door het VN-klimaatpanel IPCC. Wij willen jullie dan ook bedanken: samen met andere ambtenaren, onderwijzers en wetenschappers hebben jullie handtekeningen succesvol bijgedragen aan het opvoeren van de druk!


SPUI25

Het debat van maandag 1 november in SPUI25, ‘De klimaatrisis en ons pensioengeld’, gaat gewoon door. Want naast het vieren van deze overwinning valt er nog genoeg te bespreken en te vragen rondom de rol van universiteiten en het pensioenfonds omtrent financiering en klimaatbeleid. Je kan je nog steeds aanmelden: https://spui25.nl/programma/de-klimaatcrisis-en-ons-pensioengeld. We hopen jullie daar te zien, en natuurlijk tijdens de klimaatmars op zaterdag 6 november.


UvA fossielvrij ABP actie – Waarom ? 

Deze actie is een initiatief van een groep bezorgde medewerkers van de Universiteit van Amsterdam. We bouwen allemaal verplicht pensioen op bij ABP. Per pensioendeelnemer worden duizenden euro’s van ons eigen pensioengeld (alles bij elkaar zeker €17,4 miljard) geïnvesteerd in de fossiele industrie. We hebben daar grote moeite mee en roepen ons pensioenfonds op om hiermee te stoppen en vragen het CvB om zich uit te spreken tegen investeringen van ABP in fossiele brandstoffen.  

Waarom stoppen met fossiel? 

De fossiele industrie is extreem vervuilend. Vervuilde lucht door uitlaatgassen en kolencentrales schaden onze gezondheid. Bovendien vormt de uitstoot van fossiele brandstoffen de kern van de klimaatcrisis. In het wereldwijde Parijsakkoord van 2015 is afgesproken de opwarming van de aarde tot 1,5 en maximaal 2 graden Celsius te beperken. Om deze doelen te halen moeten olie-, kolen- en gasbedrijven hun productie verminderen en stoppen met investeren in nieuwe kolencentrales en nieuwe olie- en gasvelden.

Wat doet het ABP?

Ons pensioenfonds stelt de klimaatdoelen van het Parijsakkoord te onderschrijven. Het belegt echter – namens ons – minstens 17,4 miljard euro in de fossiele industrie. Uit de nieuwste cijfers van het ABP blijkt zelfs dat de directe beleggingen van het fonds in fossiel nu hoger zijn dan in 2015. Het pensioenfonds heeft weliswaar aangekondigd dat het in 2025 zijn investeringen in teerzandolie en kolenmijnen wil hebben afgebouwd, maar het heeft nieuwe investeringen gedaan in extreem vervuilende kolenbedrijven. Ook blijft het ABP investeren in grote vervuilers als BP, Exxon en Shell. 

Financiële risico’s 

Behalve met onze gezondheid en het klimaat neemt het ABP met deze investeringen ook grote financiële risico’s. Al jaren dalen de rendementen van de fossiele industrie. Tijdens de coronacrisis is de waarde van de fossiele investeringen van ABP sinds eind 2019 gekelderd met 44% (onderzoek april 2020), terwijl niet-fossiele investeringen ‘slechts’ 26% minder waard werden.  

Onze eisen 

Het ABP is een van de grootste pensioenfondsen ter wereld. Met een belegd vermogen van ruim 420 miljard euro kan het een enorme rol spelen in de overgang naar een schonere economie. Als deelnemers van dit fonds vragen wij ons CvB om zich uit te spreken tegen de investeringen in fossiele brandstoffen van ABP door middel van een openbare verklaring die online wordt gepubliceerd en via een persbericht wordt gecommuniceerd, en die wordt gedeeld via de belangrijkste nieuwsbrieven van de UvA en haar sociale media.

Het CvB moet verzoeken dat de koepelorganisatie VSNU en de Stichting Onafhankelijke Publieke Werkgevers (ZPW) een fossielvrij pensioen eisen van het ABP, en moet ABP rechtstreeks benaderen om de bezwaren kenbaar te maken. 

We hopen zo de investeringen in de fossiele industrie per direct terug te trekken en het vrijgekomen geld (ons geld!) te investeren in duurzame bedrijven. 

Een actie van Mathijs, Tim, Nathan, Bruno, Peter, Marloes, George en Lucille 


Voorbeeld brief voor ABP

FAQ

 • Wat is er mis met de fossiele industrie?

  Het tempo van klimaatverandering is ongekend aan het versnellen. De fossiele industrie heeft de grootste invloed op dit tempo. In het Parijsakkoord van 2015 is daarom afgesproken dat landen hun uiterste best zullen doen om de opwarming van de aarde tot 1,5 en maximaal 2 graden Celsius te beperken. Het ABP onderschrijft het Parijsakkoord. Om deze doelen te halen kan het niet anders dan dat olie-, kolen- en gasbedrijven hun geplande productie zo snel mogelijk moeten afbouwen en al helemaal niet investeren in nieuwe kolencentrales en nieuwe olie- en gasvelden. Het is daarom cruciaal dat de financiële stroom die de fossiele industrie in stand houdt stopt. Het ABP kan hier verandering in brengen. 

 • Divesteren uit de fossiele industrie: kan dat wel?

  Investeringen in de fossiele sector veroorzaken niet alleen grote risico’s voor het klimaat en daarmee onze gezondheid en ons (leef)milieu. Ook financieel gezien is het bijzonder risicovol om te blijven investeren in de fossiele sector. In de huidige coronacrisis hebben de fossiele investeringen van ABP meer in waarde verloren dan de andere investeringen, maar dit is niets nieuws. Sinds 2012 presteren fossiele energiebedrijven slechter op de beurs dan de rest van de markt, en dat verschil zal alleen maar groter worden, omdat de roep om duurzame energie groter wordt. Ook schommelt de koers van fossiele bedrijven veel meer dan die van overige sectoren. Grote investeerders als Black Rock hebben recentelijk aangekondigd hun fossiele investeringen terug te schroeven en vele andere pensioenfondsen zijn al aan het divesteren. Op financiële onzekerheid zit je niet te wachten terwijl je je pensioen opbouwt. Dus zeker in deze tijd waarin pensioenfondsen onder grote druk staan om hun dekkingsgraad gezond te houden is het belangrijk dat we ons geld uit risicovolle fossiele investeringen halen. 

 • Ja, maar krijg ik nog wel evenveel pensioengeld uitbetaald als mijn pensioenfonds fossielvrij gaat?

  Ja. Het gaat steeds slechter met de fossiele industrie en de winst uit de aandelen gaat steeds verder achteruit. Het blijkt zelfs dat het rendement hoger zou zijn als het pensioenfonds zich helemaal terugtrekt uit de fossiele industrie. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je er financieel op achteruit gaat als je pensioenfonds fossielvrij gaat. 

 • Kan ik ook meedoen als ik geen deelnemer ben bij het ABP?

  Ja! Iedereen kan zich inzetten voor een fossielvrij pensioen. Ook de mensen die geen deelnemers zijn van het ABP ondervinden negatieve gevolgen van investeringsbeslissingen van dit pensioenfonds. In de petitie maken we onderscheid tussen mensen die wel deelnemers zijn bij het ABP en mensen die geen deelnemers zijn.  

 • Waarom eisen we 100% fossielvrij? Gas is toch heel belangrijk voor de energietransitie?

  Gas wordt vaak als noodzakelijke ‘transitiebrandstof’ genoemd voor de verandering naar een duurzamere wereld. Klimaatwetenschappers geven aan dat we nog zo’n tien jaar hebben om te voorkomen dat we een kantelpunt in het klimaatsysteem benaderen, waarna het klimaat onomkeerbaar en steeds sneller gaat opwarmen. Om het kantelpunt te voorkomen moeten we zo snel mogelijk naar een netto negatieve CO2-uitstoot, waarbij meer CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald dan toegevoegd. Enkele decennia geleden hadden we nog tijd gehad voor ‘transitiebrandstoffen’ zoals gas, maar daar is het nu te laat voor. Om een kantelpunt te voorkomen zullen alle grote industrieën zo snel mogelijk moeten overstappen op fossielvrije alternatieven. 

 • Wat voor invloed hebben wij als pensioendeelnemers? We zijn immers verplicht aangesloten

  Het pensioenfonds moet luisteren naar zijn deelnemers. Het fonds is immers bezig met ons geld. Wanneer de deelnemers van het pensioenfonds het niet eens zijn met het huidige investeringsbeleid, moet het pensioenfondsactie ondernemen en gehoor geven aan de behoeftes van de deelnemers.  

 • Als het ABP niet meer investeert in fossiel, dan doet een ander bedrijf dat toch wel? Zolang er vraag is en het legale producten zijn?

  Dat klopt. Maar de pensioenfondsen behoren tot de meest kapitaalkrachtige investeerders van de wereld. Het ABP staat zelfs in de top vijf rijkste pensioenfondsen ter wereld. Als zij niet meer investeren in fossiel, dan is dat een krachtig signaal naar andere investeerders en de fossiele bedrijven. Investeren in deze industrie wordt dan iets waarvoor het fonds zich zou moeten schamen, vergelijkbaar met investeren in de tabaks- of wapenindustrie. De fossiele industrie heeft grote investeringen nodig om bijvoorbeeld nieuwe kolencentrales te bouwen of naar schaliegas te boren. Die leningen worden duurder als er minder geldschieters zijn. Het wordt dan steeds aantrekkelijker om over te schakelen op investeren in duurzamere energiebronnen. 

 • Pensioenfonds? Daar ben ik nu nog niet mee bezig hoor, waarom zou ik daar nu over nadenken?

  Pensioenfondsen beheren jouw geld en moeten hier zorgvuldig mee omgaan, zodat jij later op je oude dag van je pensioen kunt genieten. Per werkweek gaat er drie uur aan loon direct naar je pensioenfonds. En je werkgever verdubbelt dit bedrag nog eens. Wanneer een groot deel van dit geld in een industrie wordt gestopt die onze toekomst verwoest, ben je niet verzekerd van een fijne oude dag. Daarom is het voor iedereen belangrijk om hierover na te denken en in actie te komen.  

 • De Vereniging van Universiteiten (VSNU) wil in gesprek met ABP over hun investeringen in fossiele industrie, waarom is deze petitie nog nodig?

  Een breed gesteunde petitie benadrukt het grote draagvlak over dit onderwerp onder leden van de academische gemeenschap.  Een petitie en een statement van de UvA zijn een duidelijke boodschap voor zowel ABP als de VSNU. Aangemoedigd door petities hebben de Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research recentelijk een standpunt genomen tegen de investeringen van ABP in fossiele industrie. Dit heeft de VSNU ertoe gebracht om te willen praten met ABP. Wij willen de druk verder opvoeren! 

 • Wat als ik ergens anders mijn pensioen heb?

  Dan kan je alsnog deze petitie tekenen om aan te geven dat je het met ons eens bent. Daarnaast kun je ook via  https://eerlijkegeldwijzer.nl/pensioenwijzer/ contact zoeken met je eigen pensioenfonds. 

 • Wat gaan jullie met deze petitie en mijn gegevens doen?

  We gaan bij voldoende handtekeningen de petitie aan het CvB van de UvA overhandigen. Jouw gegevens gebruiken we alleen om jou op de hoogte te houden van deze actie, als je tenminste hebt aangegeven dat je dat wil. Verder zullen we deze nooit delen met derden. 

 • Verder lezen

 • Voorbeelden van buitenlandse pensioenfondsen die aankondigen te divesteren